Εκμάθηση του ArchiCAD
There are no translations available.

ArchiCAD

 

CHECKME  Περιγραφή για το ArchiCAD | Building information modeling  B.I.M Λογισμικό

Το ArchiCAD® προσφέρει μια interactive ακριβής σχεδιαστική προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού των Projects  σε Δισδιάστατο σχεδιασμό και σε Τρισδιάστατο σχεδιασμό .

Αντίθετα από τα 2D σχεδιαστικά προγράμματα, η πρόσβαση στο σχέδιο σας μέσω του ΑrchiCAD  είναι  interactive σε 2D και σε 3D σε Real-time στην σχεδίαση και  στην τροποποίηση.

«Σας δίνει την δυνατότητα ενώ σχεδιάζετε μια γραμμή να δημιουργείτε  ταυτόχρονα και 3D τοίχους, να μπορείτε να  βάζετε  πατώματα, να προσθέτετε πόρτες - παράθυρα,  να δημιουργείτε τις σκάλες και επιλύετε τις στέγες αυτό το εργαλείο δημιουργίας πληροφοριών του κτιρίου, δημιουργεί μια κεντρική βάση δεδομένων των τρισδιάστατων στοιχείων του μοντέλου.»

Ενώ μπορείτε  για την πλήρη οπτική του  σχεδίου σας να έχετε άμεσα τα  πλήρη σχέδια, (όψεις και τομές ) χωρίς να πρέπει να τα σχεδιάσετε όπως σε άλλα 2D σχεδιαστικά προγράμματα.

 

Διάρκεια  Εκπαίδευσης : 60 ώρες /(60')

Δίδακτρα: Ειδικά Δίδακτρα για Ανέργους, Φοιτητές και Εταιρίες 

Τα Πιστοποιημένα κέντρα δια βίου μάθησης δεν έχουν Φ.Π.Α 

CHECKME Προαπαιτούμενες γνώσεις για το ArchiCAD:

 •  Δεν Προϋποθέτει γνώσεις 2D είτε 3D!!

CHECKME  H Εκπαιδευτική Ύλη περιλαμβάνει: 

 • 221 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Level I, Level II

Καλύπτουμε το 100% των εντολών του ArhiCAD.
Eξειδικευόμαστε στην εκπαίδευση του B.I.M για Interior & Exterior Design/Σχεδιασμό.

     
 • Οι ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες ανήκουν στον χειρισμό και στην 2D/3D σχεδίαση.

 

Αρχικές ρυθμίσεις,Εκκίνηση του προγράμματος, Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας, Ο σχεδιαστικός Κάνναβος, Η διαταγή Εμφάνιση Κάνναβου, Η διαταγή Επιλογές Κάνναβου, Η διαταγή Ενεργό Πλέγμα, Η διαταγή Επιλογές Έλξης Πλέγματος, Οι Γραμμές-Οδηγοί, Η διαταγή Γραμμές-Οδηγοί, Η διαταγή Επιλογές Γραμμής-Οδηγού, Διαμόρφωση επιπέδων, H διαταγή Ίχνος, Ο Ιχνηλάτης, Βασικοί Ορισμοί, Συνοψίζοντας, Διαχείριση αρχείων, Αποθήκευση Αρχείων, Η διαταγή Αποθήκευση, Η διαταγή, Αποθήκευση σαν, Άνοιγμα και Κλείσιμο, Η διαταγή Άνοιγμα, Η διαταγή Συγχώνευση, Η διαταγή Κλείσιμο, Εισαγωγή πληροφοριών στη μελέτη, Εκτύπωση της μελέτης, Η διαταγή Ρύθμιση Σελίδας, Η διαταγή Εκτύπωση, Η διαταγή Εγκατάσταση Plotter, Η διαταγή Plot, Συνοψίζοντας, Εργαλειοθήκη και εργαλεία επιλογής, Εργαλειοθήκη, Παλέτα Πληροφοριών, Η ενότητα Επιλογή της εργαλειοθήκης, Το εργαλείο Βέλος, Το εργαλείο Πλαίσιο Επιλογής, Εργαλεία τρισδιάστατης σχεδίασης, Παράδειγμα Σχεδ. κατοικίας, Το εργαλείο Τοίχος, Σχεδίαση Τοίχων, Ρυθμίσεις Τοίχου, Η διαταγή Προσφιλή (Favorites), Σχεδ. κατοικίας: Βήμα 1-Τοίχοι ισογείου, Εργαλεία Πόρτα/Παράθυρο/Γωνιακό Παράθ., Σχεδίαση Πόρτας/Παράθυρου, Τοποθέτηση γωνιακών παραθύρων, Ρυθμίσεις Πόρτας, Εισαγωγή ανοιγμάτων, Το εργαλείο Πλάκα, Σχεδίαση πλακών, Ρυθμίσεις πλάκας, Τροποποίηση διαγραμμ. Πλακών σε Κάτοψη, Το εργαλείο Υποστύλωμα, Σχεδίαση υποστυλωμάτων, Ρυθμίσεις Υποστυλώματος, Το εργαλείο Δοκός, Σχεδίαση δοκών, Ρυθμίσεις Δοκού, Το εργαλείο Σκάλα, Δημιουργία σκάλας, Το εργαλείο Αντικείμενο (Object), Αντικείμενα GDL, Αναζήτηση αντικειμ. στη βιβλιοθ.του ArchiCAD, Το εργαλείο Στέγη, Σχεδίαση στέγης, Ρυθμίσεις Στέγης, Το εργαλείο Φεγγίτης, Το εργαλείο Ανάγλυφο, Ορισμοί και σχεδίαση Ανάγλυφου, Ρυθμίσεις Ανάγλυφου, Το εργαλείο Χώρος (Zone), Οριοθέτηση χώρων μελέτης, Ρυθμίσεις Χώρου, Το εργαλείο Τοιχοπέτασμα, Βασικοί ορισμοί, Σχεδίαση Τοιχοπετάσματος, Ρυθμίσεις Συστήματος Τοιχοπετάσματος, Ρυθμίσεις Στοιχείων Τοιχοπετάσματος, Επεξεργασία Τοιχοπετάσματος, Σύνδεση Τοίχου με Τοιχοπέτασμα, Παράδειγμα: Σχεδ. γωνιακού παραθ. με πόρτα, στην κατοικία που σχεδιάζουμε, Το εργαλείο Άκρο Τοίχου, Τοποθέτηση άκρων σε τοίχους, Ρυθμίσεις Άκρου Τοίχου, Το εργαλείο Φ. Πηγή, Φωτορεαλιοτικές απεικονίσεις, Φωτιστικά, Φωτεινές πηγές, Το Εργαλείο Κάμερα (Camera), Τοποθέτηση κάμερας, Ρυθμίσεις Κάμερας., Σχεδίαση πρώτου ορόφου, Σχεδίαση στέγης, σχεδίαση υπογείου, Εργαλεία δισδιάστατης σχεδίασης, Το εργαλείο Διάσταση, Διαστασιολόγηση, Τοποθέτηση Γραμμικών Διαστάσεων, Ρυθμίσεις, Το εργαλείο Διάσταση-Στάθμες, Ορισμός και τοποθέτηση, Ρυθμίσεις, Το εργαλείο Διάσταση-Ακτίνες, Τοποθέτηση Ακτίνας Διάστασης, Ρυθμίσεις, Το εργαλείο Διάταση-Γωνία, Τοποθέτηση Γωνιών, Το εργαλείο Κείμενο, Τοποθέτηση κειμένου, Το εργαλείο, Σήμανση, Ορισμός και Τοποθέτηση, Το εργαλείο Ράστερ, Χρήση Ράστερ, Το εργαλείο Γραμμή, Χρήση και Σχεδίαση, Το εργαλείο Τόξο/Κύκλος, Σχεδίαση, Το εργαλείο, ΠολυΓΡΑΜΜΗ, Το εργαλείο Spline, Ορισμοί και σχεδίαση, Το εργαλείο Σχέδιο, Σχέδια, Τοποθέτηση σχεδίων, Το εργαλείο Τομή, Δημιουργία Τομής, Το εργαλείο Όψη (Elevation), Το εργαλείο Εσωτερική Όψη, Φύλλο Εργασίας, Δημιουργία Φύλλων Εργασίας, Λεπτομέρεια, Το εργαλείο Στοιχείο Κάνναβου, Γενικά για το εργαλείο Στοιχείο Κάνναβου, Ρυθμίσεις Στοιχείου Κάνναβου, Κατασκευαστικοί τρόποι Κάνναβου, Τοποθέτηση συστήματος Κάνναβου, Το εργαλείο Χαρ. Σημείο, Το εργαλείο Εικόνα, Δημιουργία Τομών, Δημιουργία Όψης, Δημιουργία Εσωτερικών Όψεων, Διαχείριση Σχεδιαστικών Στοιχείων, Μεγέθυνση/Σμίκρυνση σχεδιαστικών στοιχείων, Η διαταγή Zoom, Η γραμμή εργαλείων Zoom, Διορθώσεις και αλλαγές, Η διαταγή Αναίρεση, Η διαταγή Επαναφορά, Η διαταγή Επανάληψη Τελευταίας Εντολής, Η διαταγή Αποκοπή, Η διαταγή Αντιγραφή, Η διαταγή Επικόλληση), Η διαταγή Διαγραφή, Η διαταγή Επιλογή Όλων, Η διαταγή Εύρεση & Επιλογή, Η διαταγή Έρευνα & Αντικατ. Κειμένου, Ομαδοποίηση και Εμφάνιση, Η διαταγή Ομαδοποίηση, Οι επιλογές της διατ. Σειρά Εμφάνισης, Η διαταγή Κλείδωμα, Επεξεργασία Σχεδιαστικών Στοιχείων, Μικρ.Παλέτες εργαλείων σχεδίασης, Μικρ.Παλέτα επεξεργασίας Τοίχου, Μικρ.Παλέτα επεξεργασίας Πόρτας/Παραθύρου, Μικρ.Παλέτα επεξεργασίας Πλάκας, Μικρ.Παλέτα επεξεργασίας Ανάγλυφου, Εισαγωγή υψομετρικών διαφορών στο Ανάγλυφο, Μικρ.Παλέτα επεξεργασίας Σχεδίου, Μικρ.Παλέτα επεξεργασίας Στέγης, Μικρ.Παλέτες επεξεργασίας στο 3D Παράθυρο, Στοίχιση μοτίβο στο 3D Παράθυρο, Οι επιλογές της διαταγής Μετακίνηση, Οι επιλογές της διαταγής Αναμόρφωση, Η διαταγή Καθάρισμα, Η διαταγή Επιμήκυνση, Η διαταγή Αλλαγή Μεγέθους, Η διαταγή Διάσπαση, Η διαταγή Συναρμογή/Απότμηση, Η διαταγή Τομή/Σύνδεση, Η διαταγή Προσαρμογή, Διαταγές Διάσπασης και Ενοποίησης, Οι επιλογές της διατ. Ρυθμίσεις Στοιχείου, Οι διατ. Σύλληψη/Μεταβίβαση παραμέτρων, Η διαταγή Προσφιλή, Πράξεις μεταξύ στερεών, Οι παλέτες Ελέγχου και Συντεταγμένων, Παλέτα Ελέγχου, Γραμμές-Οδηγοί ΝΑΙ/ΟΧΙ, Επιλογές Γραμμών-Οδηγών, Δημιουργία Τμήματος Γραμμής-Οδηγού, Συσχετισμένες Μέθοδοι Κατασκευής, Παραλλαγές Έλξης Δείκτη, Ενεργοποίηση/Αναστολή Ομάδων, Μαγικό Ραβδί, Ειδικά Σημεία Έλξης, Η Παλέτα Συντεταγμένων, Τρισδιάστατη Απεικόνιση και Παραγωγή Video, Άνοιγμα παραθύρων τρισδιάστατης απεικόνισης, Εμφάνιση στοιχείων στο 3D Παράθυρο, Εμφάνιση όλων των στοιχείων στο 3D Παράθυρο, Εμφάνιση επιλεγμένων στοιχείων στο 3D Παράθυρο, φιλτράρισμα Στοιχείων στο 3D Παράθυρο, Δημιουργία τρισδιάστατης τομής, Προβολή στοιχείων στο 3D Παράθυρο, Αξονομετρική και Προοπτική προβολή, Ρυθμίσεις 3D Προβολής, Ρυθμίσεις 3D Παραθύρου, Ρυθμίσεις φωτορεαλισμού, Γενικές ρυθμίσεις, Εσωτερική Μηχανή φωτορεαλισμού, Μηχανή φωτορεαλισμού Z-buffer, Μηχανή φωτορεαλισμού LightWorks, Σκίτσο, Παραγωγή video, Παραγωγή Ταινίας, Δημιουργία VR Αντικειμένου, Δημιουργία VR Σκηνικού, Παραγωγή Ταινίας Ηλιασμού, Δημιουργία 3D Εγγράφων, Δημ/γία νέων στοιχείων και διαχείριση βιβλ/κών, Δημιουργία 3D Στοιχείων, Δημιουργία Αντικειμένων, Δημ/γία ειδικών εξαρτημάτων αντικειμένων, Δημιουργία νέων υλικών, Δημιουργία νέων Πενών και Χρωμάτων, Δημιουργία νέων τύπων διαγραμμίσεων, Δημιουργία νέας Διαγράμμισης, Δημιουργία νέων Τύπων Γραμμών, Δημιουργία νέας Γραμμής, Δημιουργία σύνθετης δομής, Χώροι και Εμβαδομέτρηση, Δημιουργία νέου Χώρου, Εμβαδομέτρηση, Διαχείριση Βιβλιοθήκης, Περιήγηση στη μελέτη, Παράθυρο Πλοήγησης, Η καρτέλα Χάρτης Μελέτης, Πίνακες και Λίστες, Η καρτέλα Χάρτης Απόψεων, Το Βιβλίο Πινακίδων, Δημιουργία νέας Πινακίδας και νέας Γενικής Πινακίδας, Ρυθμίσεις Γενικής Πινακίδας, Μορφοποίηση Γενικής Πινακίδας, Τοποθέτηση Σχεδίων σε Πινακίδα, Τοποθέτηση εξωτερικών Σχεδίων σε Πινακίδα, Η καρτέλα Σύνολα Εκδότη, Γενική Επανάληψη, 

 

 

 

 

Παρέχετε
και Ψηφιακό book


ArchiCAD

 

CHECKME Ασκήσεις και Πρακτική σε σχέδια αρχιτεκτονικού τύπου

Τα παραδείγματα ασκήσεων που χρησιμοποιούνται κατά το μάθημα καλύπτουν όλες τις ειδικότητες. Εξατομικευμένη Επαγγελματική εκπαίδευση ArchiCAD  προσαρμοσμένη στην δική σας κατανόηση:Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται στους εκπαιδευόμενους:

 • Πολλά 2D/ 3D σχέδια που αφορούν σε συχνά ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Σχέδια της επιλογή σας, ώστε να Εκπαιδευτείτε στις πραγματικές σχεδιαστικές σας ανάγκες.

 

Δωρεάν Προαιρετική Πρακτική: Επιπλέον ως και 25 ώρες

 

 292944 10151089916728043 2081698619 n417737 10151377963208043 2059828283 n

383174 10151090081823043 1809063116 n972051 10151603093408043 1614604593 n

Τα παραδείγματα ασκήσεων που χρησιμοποιούνται κατά το μάθημα καλύπτουν όλες τις ειδικότητες.
Και Workshop σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, με στόχο ολοκλήρωσης Επαγγελματικού επιπέδου Project.
 

 

 CHECKME  Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
   

Certificate of completition-FACE

Δείγμα Πιστοποιητικού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

facetoface28b

Η FACEtoFACE έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αποκτάτε την πιστοποίηση σπουδών. Αποκτάτε την Πιστοποίηση, με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσή σας.

 • Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση πραγματοποιούνται με τη λήξη του σεμιναρίου, κάθε εβδομάδα.
 • Το κάθε Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 • Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π είναι Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  μέσω της Πιστοποίησης και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επενδύει σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα προς όφελος των σπουδαστών.

 

CHECKME Εκπαιδευτές:

Διαθέτουμε ομάδα καθηγητών που είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Adobe ώστε να σας καθοδηγούν με στόχο την απόκτηση γνώσεων στο σχεδιασμό σε επίπεδο επαγγελματικό.

CHECKME Τεχνογνωσία από το 1984:

Οι επιστημονικοί μας συνεργάτες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία από Διεθνή Project, Διαγωνισμούς και από Workshop.
 

CHECKME E-learning Εκπαίδευση για το ArchiCAD & με Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Ε.Π.

όσο καινοτομείς...υπαρχεις

13027-check-mark-blue-designΑπεριόριστη χρήση εντός χρονοδιαγράμματος,  δίχως καταμέτρηση ωρών για να έχετε την άνεση της μάθησης αλλά και την αυτοπειθαρχία της ολοκλήρωσης.

13027-check-mark-blue-designΗ Διδασκαλία  πραγματοποιείται με Video – Μαθήματα.

13027-check-mark-blue-designΗ πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται με Ασκήσεις σε πραγματικό περιβάλλον, ενώ η επαλήθευση των ασκήσεων με τις Απαντήσεις που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό λογισμικό.

13027-check-mark-blue-designΤο εκπαιδευτικό μας λογισμικό αποδεδειγμένα είναι επεξηγηματικό, αν όμως σας δημιουργηθεί απορία,  επικοινωνείτε με τον αντίστοιχο  Πτυχιούχο Καθηγητή του εκπαιδευτικού αντικειμένου για να σας λυθεί.

13027-check-mark-blue-designE-book. Σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, σας παρέχουμε αναλυτικά ψηφιακά βιβλία.

13027-check-mark-blue-designΑπόκτηση πιστοποίησης με την ολοκλήρωση των μαθημάτων με γνώμονα το εκπαιδευτικό αντικείμενο που παρακολουθήσατε, σας παρέχουμε πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. /Autodesk®/Rhino/ κ.λ.π ECDL, ICT, ACTA.

CHECKME Δυνατότητα Παρακολούθησης μαθημάτων στην Face to Face:

Αναλόγως με την εβδομαδιαία Παρακολούθηση

 • 2 μήνες με 6ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία.
 • 1½ μήνα με 9ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία.
 • 1 μήνα με 15ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία.

CHECKME Παρακολούθηση  μαθημάτων στην Face to Face με  Δυνατότητα και από το “Σπίτι” ή το “Γραφείο” σας

 • Open-Distance-Learning ®   μόνοστην Face to Face. Σας δίνετε η μοναδική καινοτόμα υπηρεσία από τον εκπαιδευτικό μας όμιλο να συνδυάσετε την εκπαίδευσή σας αφενός στα εκπαιδευτικά μας κέντρα πάντα με την παρουσία του καθηγητή/τρια, αφετέρου και από το σπίτι σας ή το γραφείο σας. 
 • Υπηρεσία μοναδική για όσους δεν διαθέτουν χρόνο αλλά επιθυμούν να έχουν την δυνατότητα επανάληψης των εντολών, των ασκήσεων αλλά και των εργασιών.

CHECKME  Τύποι Παρακολούθησης:

Διεξάγετε σε τρεις τύπους:

 • Κανονικό σεμινάριο με παρακολούθηση 2 φορές την εβδομάδα.
 • Εντατικό σεμινάριο με παρακολούθηση 3 φορές την εβδομάδα.
 • Υπερεντατικό σεμινάριο με παρακολούθηση σε συνεχόμενες ημέρες ως και 5 φορές την εβδομάδα.

CHECKME Διαθέσιμες ώρες έναρξης:

Οι ώρες έναρξης είναι οι παρακάτω στα Εκπαιδευτικά μας Κέντρα στην Δάφνη και στο Μαρούσι.
 • 09:45, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45
 • Ευελιξία Ωρών: "Επιλογή Εκπαιδευτικής ζώνης, με δυνατότητα αλλαγής κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδρίων! 

CHECKME Διαθέσιμες ημέρες:

Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου στα Εκπαιδευτικά μας Κέντρα, διεξάγονται σε όλη την διάρκεια της εβδομάδος.

 • Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
 • Ευελιξία Εκπαίδευσης: "Οι ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου, μπορούν να είναι σύμφωνα με τον ελεύθερο εβδομαδιαίο χρόνο σας!"

CHECKME Μετά το ArchiCAD...:

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα  του ArchiCAD είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να συνεχίσετε με:

 • Advanced Φωτορεαλισμό με Vray μέσω 3Ds Max , ώστε να γίνεται πιο ανταγωνιστικοί.
 • 3D Sudio Max
 • Photoshop
 • Post Porduction

CHECKME Επικοινωνία:

Επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 210 9761101210 8026216 για να καθορίσετε προσωπική ενημέρωση με Επίσημο Εκπαιδευτή.

 

 

 
Εγγραφείτε
στo Newsletter μας!
subscribe_btn
Copyright © Face To Face 2014. All Rights Reseved